شرکت مهندسی و ساخت لکوموتیو مپنا


کسب جایگاه برتر تولید وسائط نقلیه ریلی در کشور و دستیابی به حداکثر سهم بازار داخلی و حضور موثر و مستمر در بازارهای منطقه .
طراحی، مهندسی و ساخت انواع لکوموتیو دیزل الکتریک، برقی و مانوری
طراحی، مهندسی و ساخت انواع واگن‌های مترو
طراحی، مهندسی و ساخت انواع واگن‌های خود کششی مسافری (DMU, EMU)
طراحی، مهندسی و ساخت انواع واگن‌های مسافری و مولد برق
قرارداد تامین لکوموتیوهای مسافری ایران سفیر :
قرارداد تأمين و توليد داخل 150 دستگاه لكوموتيو مسافري ایران سفیر در تاریخ 24/8/86 و با شروع احداث کارخانه شرکت مهندسی و ساخت لکوموتیو مپنا(MLC)در تاریخ 24/8/87  عملاً وارد مرحله اجرا شده و آخرین لکوموتیو در تاریخ 24/3/93 تحویل خواهد شد
این قرارداد به طور مختصر شامل خريد 30 دستگاه لكوموتيو و ساخت 120 دستگاه دیگر به همراه انتقال دانش فنی تولید به ( داخل کشور Localization & Technology Transfer) می‌باشد.
در چارچوب این قرارداد توسط شرکت صاحب تکنولوژی 106 نفر ماه آموزش در عناوین مرتبط برای کارکنان شرکت مپنا لکوموتیو برگزار و233 نفر ماه نظارت فنی بر مراحل مختلف تولید در کارخانه این شرکت در نظر گرفته شده است.  

تعداد اشتغال‌زایی مستقیم پروژه 300 نفر در فاز اول وحدود 750 نفر مستقیم و 3000 نفر غیر مستقیم خواهد بود.
مشخصات کلی کارخانه شرکت مهندسی و ساخت لکوموتیو مپنا :
مساحت: 16 هکتار، فضای صنعتی 45000 متر، فضای اداری و پشتیبانی 12000 متر
ظرفیت تولید: 120 دستگاه لکوموتیو و ناوگان ریلی در سال،فازاول
مجهز به سالن های بوژی، بدنه، رنگ، مونتاژ و تست به منظور تولید انواع لکوموتیو و واگن
برنامه تولید 150 دستگاه لکوموتیو زیمنس
شروع احداث کارخانه: آبان 78، تولید و بهره‌برداری خرداد 89 ، 19 ماه