پروژه "تدوین دانش فنی طراحی و ساختِ فریم و گهوارۀ بوژی GC لکوموتیو GT26CW-2  با روش جوشکاری"

طرح تدوین دانش فنی طراحی و ساختِ فریم و گهوارۀ بوژی GC با روش جوشکاری، طرحی دانش محور است كه کسب دانش فني طراحي، ساخت و تست دو قطعه از مهم‌ترین قطعات مجموعۀ بوژی لکوموتیو را هدف‌گذاری کرده است.

جدول مشخصات بوژی GC  لکوموتیو GT26CW-2  این فریم و گهواره متعلق به لکوموتیو GT26CW-2 است که طی سالیان متمادی نقش مهمی را در صنعت حمل و نقل ریلی کشور ایفا نموده‌اند. این لکوموتیوها به دلایل مختلفی از جمله سادگی طراحی سیستم‌ها، عدم پیچیدگی سیستم کنترل، قابلیت مناسب سیستمها برای تعمیر و نگهداری، امکان‌پذیری مناسب تامین قطعات یدکی و همچنین سادگی استفاده از ادوات راهبری مورد استقبال بهره برداران و تعمیرکاران ناوگان کشش ریلی کشور بوده‌اند. لکوموتیو MAP24S90 هم که در گروه مپنا بر مبنای لکوموتیو GT26 در حال توسعه است از همین فریم و گهواره استفاده می‌شود. در واقع این طرح برای پاسخ به نیاز شایان توجه به طراحی، ساخت، تست و بهره برداری از بوژی‌های نوع GC در ناوگان ریلی کشور، تدوین شده است.به ترتیب از چپ به راست، تصویر، مدل سه بعدی و مدل جوشکاری گهواره GC

به ترتیب از چپ به راست، تصویر، مدل سه بعدی و مدل جوشکاری فریم  GC


شایان ذکر است که تمامی مراحل طراحی، ساخت و تست فریم و گهواره از نوع GC لکوموتیو GT26CW-2 ، توسط کارشناسان و تکنسین‌های شرکت مهندسی و ساخت لکوموتیو مپنا و با استفاده از امکانات نرم افزاری و سخت افزاری موجود در گروه مپنا در حال انجام می‌باشد.

بازگشت