سیستم تولید همزمان (CHP ) دستگاهی است که بصورت همزمان اقدام به تولید برق و گرما با راندمانی بالا می نماید موتور این دستگاه با سوختهای مختلف می تواند طراحی گردد که آنچه که در

حیطه پروژه فعلی می باشد CHP با  موتور گازسوز می باشد.این دستگاه می تواند در محل نصب گردد و یا در کانتینر پکیج شود که قابل حمل باشد آنچه که در پروژه جاری مد نظر می باشد مدل کانتینری آن است .

اجزای تشکیل دهنده یک سیستم تولید همزمان :
  • موتور گازسوز
  • ژنراتور
  • شاسی
  • کانتینر
  • سیستم بازیافت حرارت
  • سیستم کنترل و ابزار دقیق
  • سیستم اگزوز
  • سیستم خنک کاری

 

 

بازگشت