طبق الزام شرکت طراح و دستورالعمل سازنده باطری لکوموتیو، در صورتی که بیش از 6 ماه از تولید باطری گذشته باشد، قبل از استفاده از آن ضروری است فرآیند نوسازی باطری انجام شود. در فرآیند نوسازی باطری لازم است باطری با جریان ثابت شارژ و دشارژ شود. جریان شارژ و دشارژ عبارتست از Cn/5h  که در آنCn   ظرفیت باطری بر حسب آمپر- ساعت است. لذا با توجه به اینکه شرکت های فعال در زمینه شارژ، دشارژ و تعمیرات باطری، فاقد دستگاهی بودند که قابلیت شارژ و دشارژ با جریان ثابت و قابل تنظیم را داشته باشد و در عین حال بتوان توالی شارژ و دشارژ را بصورت اتوماتیک در آن برنامه‌ریزی نمود، متخصصین برق و الکترونیک شرکت مپنا لکوموتیو بر آن شدند تا دستگاه اتوماتیک شارژ و دشارژ باطری با قابلیت­های منحصر بفرد را طراحی نموده و به مرحله ساخت و بهره برداری برسانند. بر اساس پروتوکل دستگاه، اگر نتیجه تست ظرفیت سنجی مشخص نماید که ظرفیت باطری ناکافی است، مراحل شارژ -دشارژ تا زمانی که ظرفیت تثبیت شده و تغییر نکند، تکرار می­شود.

دستگاه اتوماتیک شارژ و دشارژ باطری، بگونه­ای طراحی و ساخته شده که امکان شارژ و دشارژ باطری با جریان ثابت را فراهم نموده و دارای ویژگی‌های زیر می­باشد:

  • مکان تنظیم جریان شارژ و دشارژ در محدوده 1 آمپر تا 63 آمپر با پله های 0.1 آمپر
  • قابلیت تنظیم زمان شارژ و دشارژ
  • امکان نمایش جریان شارژ و دشارژ
  • حفاظت در برابر افزایش غیر مجاز ولتاژ
  • حفاظت در برابر افزایش غیر مجاز جریان
  • امکان مانیتور کردن ولتاژ دشارژ و قطع عملیات دشارژ در یک ولتاژ تنظیمی

باطری شارژ مذکور بگونه ای طراحی شده که امکان شارژ و دشارژ باطری با ظرفیت­های مختلف را دارا بوده و فرآیند نوسازی را بصورت اتوماتیک انجام می دهد. شایان ذکر است که تیم طراحی شرکت مپنا لکوموتیو قابلیت طراحی و ساخت دستگاه های مشابه به سفارش مشتری و در توان‌های بالاتر را نیز دارا می‌­باشد.

بازگشت