با انجام پروژه‌ تدوین دانش فنی طراحی و تحلیل تنش شاسی، بدنه و فریم بوژی لکوموتیو در شرکت لکوموتیو مپنا، قابلیت‌هایی در این زمینه ایجاد شده است که طراحی پارامتریک، تحلیل و بهینه‌سازی طراحی، جزئی از آنها می‌باشد.

طراحي و ساخت بدنه و فریم بوژی لکوموتيو نظیر هر سازه ديگري نيازمند شناخت دقيق بارهاي وارده و تنش‌هاي ايجاد شده در آن است. مدلسازی پارامتريک بدین معنا است که ارتباط هندسه و مدلسازی مجموعه‌های اصلی توسط روابط ریاضی برقرار شود. بر اساس پروژه انجام گرفته، شرکت لکوموتیو مپنا هم اکنون قادر به مدل‌سازی پارامتریک سازه‌های پیچیده از جمله سازه‌ی لکوموتیو بوده و با انجام پروژه‌‌های پژوهشی ذکر شده پارامترهای طراحی سازه‌ی لکوموتیو را شناسایی و آنها را به صورت پارامتریک تغییر دهد. امکان شبیه‌سازی، تحلیل و ارزیابی طراحی‌های انجام شده بر اساس استانداردهای اروپایی و بهینه‌سازی طراحی بر اساس این استانداردها، از دیگر قابلیت‌های این شرکت در زمینه‌ی طراحی و تحلیل سازه‌ی لکوموتیو و بوژی آن است.

 

 

بازگشت