ردیف

عنوان

نویسندگان

محل ارائه

1

بررسي عملکرد لکوموتيوهاي ديزل الکتريک در وضعيت بي باري و ارائه فناوريهاي کاربردي جهت کاهش اثرات منفي آن

حسين غفوري

سيزدهمين همايش بين‌المللي حمل و نقل ريلي (1390)

2

تاثير آرايش واگنها در پايداري قطار با توجه به شرايط مختلف خط

رضا طاهري هروي

سيزدهمين همايش بين‌المللي حمل و نقل ريلي (1390)

3

مدل‌سازي و تخمين پارامتر موتورهاي ديزل سنگين توربو شارژ و کاربرد آن در تقريب رفتار موتور ديزل R43L

امير نوري

سيزدهمين همايش بين‌المللي حمل و نقل ريلي (1390)

4

نقش طراح صنعتی در طراحی واگن های مترو

هوشنگ فلاح رضایی

سيزدهمين همايش بين‌المللي حمل و نقل ريلي (1390)

5

ارتقاء سيستم ترمز ديناميک لکوموتيو GT26CW

مصطفی نمازی

سيزدهمين همايش بين‌المللي حمل و نقل ريلي (1390)

6

شبيه‌سازي حرارتي ديسک ترمز لکوموتيو ER24PC

توحيد محمودي

علي پرويزي

اسماعيل پورسعيدي

سيزدهمين همايش بين‌المللي حمل و نقل ريلي (1390)

7

بررسي سيستم تعليق نيمه فعال در واگن‌هاي مسافري

وهاب فضلي کچيدي

سيزدهمين همايش بين‌المللي حمل و نقل ريلي (1390)

8

تحلیل و شبیه سازی اجزاء محدود رفتار دینامیکی بدنه ی لکوموتیو  ER24PC

ابوالفضل رضایی

چهاردهمین همايش بين‌المللي حمل و نقل ريلي (1391)

9

شبیه سازی و تحلیل تنش مخزن سوخت لکوموتیو  ER24PCبر اساس استاندارد DIN EN 12663

علی اکبر کارخانه

چهاردهمین همايش بين‌المللي حمل و نقل ريلي (1391)

10

تحليل ترمومکانيکي ديسک ترمز لکوموتيو مپنا و مقايسه عملکرد آن با ديسک آلومينيومي

توحید محمودی

چهاردهمین همايش بين‌المللي حمل و نقل ريلي (1391)

11

ارزیابی استحکام استاتیکی فریم بوژی لکوموتیو با استفاده از تنش‌های اسمی

رضا احمدی

چهاردهمین همايش بين‌المللي حمل و نقل ريلي (1391)

12

امکان سنجي حذف مستهلک کننده ضد ياو در لکوموتيو  ER24PCبراي استفاده در سرعت زير 120 کيلومتر بر ساعت

وهاب فضلی

چهاردهمین همايش بين‌المللي حمل و نقل ريلي (1391)

13

طراحی پیشانی کامپوزیتی برای لکوموتیو دیزل الکتریک ER24PC و بهینه سازی آن با الگوریتم ژنتیک

محمد روحانی

چهاردهمین همايش بين‌المللي حمل و نقل ريلي (1391)

14

تحلیل استاتیکی و شبیه سازی  بدنه ی لکوموتیو ER24PC  بر طبق استاندارد EN 12663

ابوالفضل رضایی

چهاردهمین همايش بين‌المللي حمل و نقل ريلي (1391)

15

طراحی بهینه مخزن سوخت لکوموتیو  ER24PCبه کمک شبکه های عصبی و الگوریتم ژنتیک

علی اکبر کارخانه

چهاردهمین همايش بين‌المللي حمل و نقل ريلي (1391)

16

تحلیل و بررسی تاثیر مواد FG بر عملکرد ترمومکانیکی دیسک ترمز لکوموتیو  ER24PC

توحید محمودی

چهاردهمین همايش بين‌المللي حمل و نقل ريلي (1391)

17

تحلیل کنترل لغزش لکوموتیو  ER24PCبا استفاده از مدل نیروی چسبندگی استاتیکی بر اساس مدل تیر

امین قماشی

چهاردهمین همايش بين‌المللي حمل و نقل ريلي (1391)

18

شناسایی معیارهای موثر در بهینه‌سازی طراحی صندلی و دستگیره‌‌های واگن‌های نسل دوم خط دو متروی تهران

سمیرا فخرآور

چهاردهمین همايش بين‌المللي حمل و نقل ريلي (1391)

19

امکانسنجی تغییر سیستم تعلیق اولیه بوژی MD36   از فنر مارپیچ و مستهلک کننده ویسکوز به فنر لاستیکی

فضلی

پرویزی

پازدهمین همايش بين‌المللي حمل و نقل ريلي (1392)

بازگشت