ردیف

عنوان پایان نامه انجام گرفته مشترک با دانشگاه‌ها

مقطع تحصیلی

1

شبیه سازی عملکرد سیستم توربوشارژینگ در موتورهای دیزل سنگین لکوموتیوها و ارائه راهکارهایی جهت بهبود کارایی آن در شرایط کاری سخت

‌ارشد مکانیک

2

مدلسازی سیستم هوارسانی و خروج دود در لکوموتیو ER24PC و ارائه راهکارهای جبرانسازی افت توان لکوموتیو ناشی از کاهش فشار هوا

‌ارشد مکانیک

3

ارتقاء سیستم کنترل و عملکرد دینامیکی ترمز لکوموتیو ER24PC برای تغییر سرعت بهره برداری از 160 به 200 کیلومتر بر ساعت

‌ارشد مکانیک

4

امکان سنجی ارتقاء سرعت بهره برداری لکوموتیو ER24PC از نظر دینامیکی و رفتار حرکتی از 160 به 200 کیلومتر بر ساعت

‌ارشد مکانیک

5

شبیه‌سازی سیستم کنترل محرکه قطارهای الکتریکی با پیش‌بینی لغزش چرخ بر روی ریل بهمراه ساخت نمونه

دکتری برق

6

تحلیل  سیستم های جاذب انرژی در سازه لکوموتیو ER24 و ارائه چند طرح بهینه

‌ارشد مکانیک

7

تحليل و شبيه‌سازي حرارتي - مكانيكي ديسك و لنت ترمز ساخته شده از مواد FG

‌ارشد مکانیک

8

مدلسازی جوش در فریم بوژی لکوموتیو ER24 و تحلیل تنش با در نظر گرفتن ضرائب تمرکز تنش جوش

‌ارشد مکانیک

9

تحلیل کنترل لغزش در چرخهای لکوموتیو دیزل الکتریک ایران سفیر (ER24PC)

‌ارشد مکانیک

10

مدلسازی وتحلیل رفتار دینامیکی لکوموتیو GT26 جهت پیشنهاد ارتقاء سیستم تعلیق

‌ارشد مکانیک

11

آنالیز مودال سازه بدنه لکوموتیو ER24 و بررسی روش‌های بهینه‌سازی آن

‌ارشد مکانیک

12

شبیه‌سازی و تحلیل مخزن سوخت لکوموتیو ER24PC

‌ارشد مکانیک

13

شبیه‌سازی و تحلیل نرم‌افزاری مدار خنک‌کاری موتور دیزل لکوموتیو ER24PC و تطابق نتایج تحلیل با نمونه واقعی

‌ارشد مکانیک

14

تحلیل،  ایده پردازی و طراحی عناصر داخلی  واگن های متروی شهری

‌ارشد مکانیک

15

بررسی و تحلیل وندلیزم (Vandalism) در کشنده‌های ریلی

‌ارشد مکانیک

16

تحليل استاتيكي و ديناميكي شاسي لوكوموتيو ER24 PC و يافتن نقاط بحراني شاسي و بررسي امكان بهينه‌سازي آن

‌ارشد مکانیک

17

تخمین شار حرارتی حاصل از اصطکاک بین لنت و دیسک در زمان ترمز به روش هدایت حرارتی معکوس توسط شبکه های عصبی

‌ارشد مکانیک

18

مدل‌سازی و طراحی Front end کامپوزیتی برای لکوموتیو  ER24PC

‌ارشد مکانیک

19

ارائه راهکارهایی بر اساس فناوری جدید به منظور کاهش مصرف انرژی در حوزه صنعت حمل و نقل ريلی ايران

‌ارشد مکانیک

20

مدل سازی و تحلیل دینامیکی لوکوموتیو ER24PC برای سرعت بهره برداری 200 کیلومتر بر ساعت

‌ارشد مکانیک

21

ارتقاء عملکرد دینامیکی سیستم تعلیق لکومتیو ER24PC برای سرعت بهره برداری 200 کیلومتر بر ساعت

‌ارشد مکانیک

22

بهینه سازی ترمز ترکیبی سیستم ترمز لکوموتیو بر اساس کاهش مسافت ترمزی

‌ارشد مکانیک

بازگشت