شرکت مهندسی و ساخت لکوموتیو مپنا پس از آغاز موفقیت آمیز پروژه ساخت 150 دستگاه لکوموتیو مسافری ایران سفیر، ضمن تلاش برای اجرایی نمودن چند پروژه بزرگ دیگر در بخش ساخت ناوگان ریلی، تمرکز خود را بر روی فعالیت های طراحی و توسعه محصولات ریلی بنا نهاده است.

در این راستا، شرکت مپنالکوموتیو علاوه بر تعریف و اجرایی نمودن پروژه های طراحی و توسعه ناوگان ریلی در بخش لکوموتیو، نسبت به ایجاد بستر لازم برای توسعه دانش طراحی محصولات ریلی اقدام نموده و پروژه های طراحی و ساخت انواع لکوموتیو را در دستور کار خود دارد. ضمن اینکه تجربیات ارزشمند کسب شده از پروژه های قبلی ساخت لکوموتیو نیز مورد توجه واقع شده و در تعریف و اجرای بهینه پروژه های طراحی و ساخت لکوموتیو بکار گرفته می شوند.

با عنایت به این موارد، در حال حاضر تیم فنی و مهندسی شرکت مهندسی و ساخت لکوموتیو مپنا آمادگی دارد، پروژه های مشترک طراحی را با شرکت های صاحبنظر و توانمند در صنعت ریلی اجرایی نموده و در این راستا علاوه بر ارائه خدمات مشاوره در بخش طراحی و ساخت ناوگان ریلی، افتخار مشارکت در پیشرفت صنعت ساخت ناوگان ریلی در کشور را داشته باشد.   


قابلیت‌های طراحی و ظرفیت‌های پژوهشی شرکت مهندسی و ساخت لکوموتیو مپنا به شرح ذیل می باشد:

  • طراحی، مهندسی و تحلیل تنش شاسی و بدنه انواع ناوگان ریلی شامل انواع لکوموتیو مسافری، باری، مانوری، تونلی و همچنین انواع واگن‌های مترو، مسافری، باری و خودکشش
  

  • طراحی، مهندسی و تحلیل تنش فریم بوژی انواع ناوگان ریلی

 


  • طراحی، مهندسی و مدلسازی پارامتریک بدنه و فریم بوژی انواع ناوگان ریلی جهت سازگاری با انواع قیود هندسی

  


  • طراحی و تحلیل رفتار دینامیکی انواع ناوگان ریلی در نرم افزار SIMPACK بر اساس استانداردهای معتبر نظیر EN14363  • بهینهسازی و اصلاح رفتار دینامیکی انواع ناوگان ریلی شامل افزایش راحتی سفر، کاهش سایش، افزایش ایمنی و ...
  • تعیین گاباری دینامیکی انواع ناوگان ریلی جهت ارزیابی امکان بهره‌برداری در راه‌آهن ج.ا.ا بر اساس فیش UIC 505-1

 


  • طراحی و ساخت انواع دستگاه اتوماتیک شارژ باطری ناوگان ریلی به سفارش مشتری

    


  • طراحی سیستم کنترل رانش کشنده های ریلی AC و DC

  


بازگشت